Distances līgums

SIA Austris AG

Reģ. nr.: 44102013036

juridiskā adrese: G.Apiņa iela 22-48, Valmiera, LV-4201

preču izsniegšanas vieta: Ausekļa tela 32, Valmiera

Darba laiks: no plkst. 8.00 - 22.00

tālr.: 29221177

e-pasts: info@austris.lv

Līguma noteikumi attiecināmi uz gadījumiem, kad Pircējs izdara Preču pasūtījumu, izmantojot vienu no distances saziņas līdzekļiem - tālruni vai interneta veikalu.

Preces šī Līguma izpratnē ir Pārdevēja piedāvātie alkoholiskie dzērieni, kuru apraksts un cenas norādītas vietnē www.austrisveikals.lv

1. Pircējs pasūta, pērk un apmkasā, bet Pārdevējs nodrošina pieejamību, piegādā un pārdod Preces saskaņā ar šī Līguma noteikumiem (tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, izmantojot distances saziņas līdzekļus - tālruni, interneta vietni www.austrisveikals.lv

3. Veicot pirmreizēju pasūtījumu, PIrcējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i. vārdu, uzvārdu un savu kontaktinformāciju un norāda, ka preci pats saņems mazumtirdzniecības vietā Pārdevēja darba laikā. Personas dati netiek nodosi trešajai persona, izņemot pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

4. Pārdevējs ir tiesīgs paziņot Pircējam piegādes noteikumus (piegādes izmaksas, piegādes termiņus utml.).

5. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas informēt Pārdevēju, zvanot vai rakstot uz Pārdevēja e-pastu.

6. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu, pretējā gadijumā Preces piegāde vai izsniegšana netiek garantēta. Pārdevējs, nododot Preci Pircējam, ir tiesīgs pieprasīt Pircējam dokumentu (pase, ID karte) identitātes noskaidrošanai un vecuma apstiprināšanai.

7. Gadījumā, ja Pārdevējs veic Preces piegādi norādītajā adresē, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam piegādes izdevumus un Preču apmaksu veikt kopā, pirms Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

8. Pasūtījumus Pircējs var veikt Pārdevēja darba laikā. Pārdevējs apstiprina pasūtījuma pieņemšanu interneta vietnē vai telefoniski. Ja pircējs nesaņem apstiprinājumu, tad Pasūtījums nav pieņemts.

9. Pircējs var izmantot Patērētāja tiesību likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro darba dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (preces nosaukums, skaits un citi būtiski parametri).

10. Gadijumā, ja pēc Preces piegādes Pircēja adresē tiek konstatēts, ka Prece ir sakomplektēta neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (čeprpadsmit) dienu laikā, aizpildgt atgriešanas veidlapu. Piegādes izmaksas iepriekšminētajā gadijumā sedz Pārdevējs.

11. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

a. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

b. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preci un oriģinālo iepakojumu.

c. Ja Pircējs vēlas izmantot izmantot atteikuma tiesības, Pircējs sazinās ar Pārdevēju, izmantotjot e-pastu. Šādā gadījumā Pārdevējs nosūta Pircējam atteikuma veidlapas formu, kuru Pircējs aizpilda un nosūta Pārdevējam uz e-pastu.

d. Pircējam ir pienākums saglabāt izsniegšanas (piegādes) dokumentu par Preces saņemšanu un pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam

e. Informācija par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs iegūst sekojošā mājas lapas adresē: www.ptac.gov.lv

f. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā (adrese Līguma rekvizītos) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

12. Vidējais Preces pieejamības termiņš Pāredevēja adresē: 3 stundu laikā, ja pasūtījums veikts līdz plkst. 19.00

13. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.

14. Visas cenas norādītas ar 21% PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas apliecināt Preces saņemšanu.

15. Izvēloties Preces saņemt Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā, Pircējs apmsaksu par preci var veikt pie preces saņemšanas ar debet/kredītkarti (piem. Visa, Maestro, Visa Electron, MasterCard) vai skaidrā naudā, par ko Pircējam tiek izsniegta atbilstoša kvīts (kases čeks). Izvēloties Preces saņemt ar piegādes Pircēja adresē, priekšapmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visas piegādes izdevumus sedz Pircējs.

16. Šis līgums sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

17. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Preču sortimentu cenas, kam var sekot vietnē www.austrisveikals.lv, kā arī Līguma noteikumus, kuru izmaiņas pieļauj normatīvie akti. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji pārtraukt Līguma darbību, par to izvietojot paziņojumu vietnē www.austrisveikals.lv, mazumtirdzniecības veikalā (faktiskajā adresē) vai nosūtot paziņojumu Pircējam.

Datu apstrāde un aizsardzība.
Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu. Veiktu pasūtījumu un piegādi. Sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no internetveikala lietošanas noteikumiem un distances līguma.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
Mēs izmantojam Jūsu vārdu, lai spētu Jūs identificēt, kad būsiet ieradies pēc pasūtījuma. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt pasūtījumu.
Mēs izmantojam Jūsu telefona numuru un epasta adresi, lai apstiprinātu Jūsu pasūtījumu un, ja nepieciešams, sazinātos ar Jums, lai precizētu pasūtījumu. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet veikt pasūtījumu no mūsu pasūtījumu kataloga.
Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kad veicat pasūtījumu no mūsu pasūtījumu kataloga.

Personas datu izpaušana.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās
intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
Cik ilgi personas dati tiek glabāti?
Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 6 mēnešus no pasūtījuma veikšanas dienas.
Kad šis periods būs beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus.
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu,
iesniedziet rakstveida iesniegumu mums. Mūsu biroja adrese – Tērbatas iela 43,Valmiera.
Izdzēšana.
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus.
Ar ko varu sazināties, ja man rodas jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, elektroniski, epasts saziņai - info@austris.lv
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.


0
 .